TTL fiskal SynCroF2
Online registracija SynCroF2 korisnika
Podaci o poslovnom subjektu
Greška kod unosa naziva tvrtke!

Podaci o vlasniku

Podaci o vozaču

Podaci o naplatnoj jedinici     

Podaci o fiskalnom certifikatu   
Pomoć pri popunjavanju

Podaci o poslovnoj jedinici

- Oznaka posl. prostora: najčešće "PP1" ako je to prva fiskalizaciju unutar tvrtke.
Ne smiju biti 2 iste oznake unutar jedne tvrtke.
Oznaku koja se tu upiše, upisuje se u obrascu prijave poslovnog prostora u poreznu.

- Oznaka naplatnog uređaja: najčešće "1"; slijednost naplatnih uređaja unutar jednog posl. prostora: 1,2,3... itd

- Alias posl. prostora: Vaša interna oznaka posl. prostora, najčešće registracija vozila

- Printer: odaberite model printera koji koristite; jedino printeri na odabiru su kompatibilni sa aplikacijom

- IMEI: nalazi se u postavkama uređaja pod "o telefonu" ili "o uređaju". Možete ga pročitati i na orginal kutiji uređaja ili ako nazovete s tog uređaja sljedeće znakove: *#06#


Podaci o FINA cerifikatu

- FINA referentni broj: broj koji započinje sa "FFAA" i dobije se na mail od FINA-e ili na papiru od strane FINA-e (RDC FINA)

- FINA autorizacijski kod: 6-znamenkasti broj koji se dobije u SMS poruci ili na papiru zajedno sa referentnim brojem od strane FINA-e (RDC FINA)

- P12 lozinka certifikata: ako niste skidali certifikat sa FINA stranice ostavite polje prazno ili upišite lozinku koju želite da bude!
Ako jeste, to je lozinka upisana pri prvom skidanju certifikata sa FINA stranice; mora sadržavati velika i mala slova i minimalno jednu brojkuPravila i odredbe

Slanjem obrasca automatski prihvaćate pravila i odredbe postupka registracije za korištenje synCroF2 aplikacije. Također, automatski dajete privolu za daljnju upotrebu osobnih podataka u svrhu: kreiranja pratećeg dokumenta računa (predračuna), računa godišnje naplate aplikacije te kreiranja fiskalnog obveznika u sustavu fiskalnog rješenja synCroF2. U nijednom slučaju se vaši podaci se ne dijele s trećom stranom. Radi sigurnosti, bilježi se IP adresa s koje je online obrazac poslan.